Jauniešiem

Jāveicina jauniešu pašvērtējums un pašapziņa, spēja ticēt, ka viss ir iespējams

17. Maijs
16. maijā Limbažos aizvadīti 13. Limbažu un Alojas novada grāmatu svētku, kuru ietvaros piedalījos politiskajā diskusija „Narkotikas un jaunieši”.

Stingri ierobežojumi gan Latvijā, gan ES kaitīgo vielu pieejai

Diskusija Limbažu novada ģimnāzijā bija pulcējusi pilnu zāli ar jauniešiem, skolotājiem, bibliotēku un izglītības darbiniekiem. Diskusijā uzsvēru, ka jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, interešu izglītība, sports, mūzika un citas radošas pašdarbības izpausmes, kur veidojas pozitīva vienaudžu līderība, kā arī ģimenes attieksme ir svarīgākie argumenti, lai jebkurš atturētos no narkotiku, citu psihoaktīvo vielu, alkohola lietošanas un smēķēšanas. Jaunieši seko līderim, paraugam un modei un vislabāk tos spēj radīt pozitīvi orientētas intereses. Protams, ja problēmas ir samilzušas, tām ir vajadzīgi arī ierobežojoši mehānismi pie kuriem nopietni ir strādājusi gan Latvijas likumdevēji, gan arī mēs, Eiropas Parlamentā un citas Eiropas Savienības insititūcijas. Pēdējo mēnešu laikā ir pieņemti vērā ņemami likumdošanas akti, kas ierobežo psihoaktīvo vielu jeb tā saucamā “spaisa” izplatību, paredzot par to arī kriminālatbildību. Arī EP pēdējā plenārsesijā mums izdevās ar lielu balsu vairākumu pieņemt stingrāku regulējumu kaitīgo vielu izplatībai, kas būtiski ierobežos pieejamību un izplatību visā ES, kā arī paredzēs kriminālatbildību par nelikumīgām darbībām ar psihoaktīvajām vielām. Tas gan vēl otrajā lasījumā būs jāapstiprina jaunajam EP sasaukumam. Latvijas likumdošanas iniciatīvas jau šobrīd ir vērtējamas kā vienas no stingrākajām ES.

Pozitīvi ir jāvērtē EP paveiktais smēķēšanas ierobežošanai jauniešu vidū, kur pieņēmām jaunu un stingrāku regulējumu Tabakas direktīvā. Ar šo iniciatīvu smēķēšana kļūs vēl mazāk pievilcīga. Svarīgi un pozitīvi ir tas, ka ir dota jauna un stingrāka virzība sabiedrības veselības jomā, mazinot cigarešu pievilcību, it īpaši jauniešu vidū. Droši var apgalvot, ka Tabakas direktīvas grozījumu ilgtermiņa ietekme atstās gan pozitīvu efektu uz veselības budžetu, rodot iespēju samazināt valsts finansētu slimību ārstēšanu, kuru izraisījusi smēķēšana, gan kalpos kā kvalitatīvs demogrāfiskā jautājuma risinājums. Jācer, ka šie soļi atslogos veselības budžetu un tas dos iespēju lielāku finansējumus novirzīt rehabilitācijai.

Mazās lauku skolas

Tomēr diskusijas svarīgākais jautājums bija nevis likumdošanas ierobežojošie mehānismi, kas vienprātīgi ir svarīgi un nozīmīgi, lai kaitīgās vielas nebūtu pieejamas, bet gan rosināt vērtēt un domāt, kā radīt apstākļus, lai jauniešiem par apreibinošām vielām nebūtu interese. Kā svarīgākais ir jauniešu motivācija iesaistīties attīstošu interešu aktivitātēs. Tam ļoti būtiska loma, īpaši lauku reģionos, ir mazo lauku skolu saglabāšana. Tas ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem ne tikai izglītības jomā, bet arī reģionu attīstībai. Cilvēki dzīvo tur, kur bērnus var laist skolā, kur ir kopā sanākšanas iespējas un tam piemērota infrastruktūra. Tādēļ paužu pilnīgu pārliecību, ka mazajām lauku skolām mehānisms nauda seko skolēnam nav piemērots to attīstībai. Mazajām lauku skolām ir vajadzīgs speciāls risinājums ar finansējumu, kas garantēs to saglabāšanu. Esmu pārliecināts, ka to izdosies panākt un ieviest un pie tā rūpīgi jau šobrīd strādā Izglītības un zinātnes ministrija.

Sadarbojoties varam iegūt vairāk

Nākamajiem septiņiem gadiem mums kopīgiem spēkiem ir izdevies iegūt lielāku ES budžeta finansējumu Latvijas vajadzībām. Latvijas izglītība iegūs aptuveni 650 miljonus eiro. Tie ir līdzekļi un mūsu iespējas risināt daudzus aktuālus jautājumus, kurus ar Limbažu novada iedzīvotājiem skārām diskusijā. Šo naudu varēsim ieguldīt skolu rekonstrukcijai, mācību materiālu pilnveidošanai, jaunu prasmju apguvei, interešu izglītībai un sportam, pieredzes apmaiņai un daudziem citiem projektiem. Pats svarīgākais ir labas idejas un spējas organizēt to īstenošanu. Latvijā ir daudz labu piemēru ne tikai pilsētās, bet arī mazos lauku novados, kur ir izdevies īstenot labas idejas. Turklāt, vērsu uzmanību, ka minētā summa nebūt nav mūsu iespēju griesti. Ir jāpiedalās starptautiskos ES projektos, kur varam iegūt vēl papildus līdzekļus. 


Atgriezties